Ako objednať Digitálny pomník s knihou života?

Informácie pre objednávateľa Pomníka s Knihou života nájde záujemca tu ( 3,2 MB) alebo vo vybraných zmluvných kamenárstvach.

Postup kamenárstiev je štandardný:

  1. Dojednanie zákazky spočíva vo výbere Pomníka s Knihou života, v návrhu symbolov a textov na pomníku, v dohodnutí obsahu a formy Knihy života, vo vyplnení zákazkového listu objednávateľom.
  2. Sprostredkovanie kontaktu na regionálneho zástupcu Interservis, ktorý spolu s objednávateľom dojednajú obsah Knihy života.
  3. Priebeh realizácie zákazky koordinuje kamenárstvo.
  4. Logá a linky na zmluvné kamenárstva


Kamenárstvo sv. VINCENTA de PAUL

www.kamenarstvosvdp.sk

Logá a linky na zmluvných predajcov:

INTERSERVIS (Slovenská republika)
Kontaktná osoba: Slavomír Horváth (kontakty)

Estrada Digital Memorials (USA)
Kontaktná osoba: 
Kenneth Estrada (tel. +1 (719) 656-2441, email: estradadigitalmemorials@gmail.com)