Digitálne pomníky

s knihou života

Zmení chladný kameň bez života na digitálny pomník, ktorý rozpozná vašu prítomnosť a bude vás sprevádzať spomienkami na vašich blízkych.

Návšteva cintorína sa zmení na spoznávanie života zosnulých, rodinnej histórie, úspechov a ďalších zaujímavostí.

Pomník sám osvetľuje svoje symboly, nadpisy a hlavne počas večerov vynikne medzi ostatnými na cintoríne.

Bezobslužné používanie! Potrebnú elektrickú energiu čerpajú zo slnečného žiarenia.